Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Cách sử dụng module để lưu chức năng đã thiết lập sẵn dùng lại cho các vị trí khác trên website

Cách sử dụng module để lưu chức năng đã thiết lập sẵn dùng lại cho các vị trí khác trên website

Nếu trên một landing page chúng ta có 3 form liên hệ giống nhau nhưng mỗi lần chèn form liên hệ vào vị trí mong muốn thì chúng ta lại phải thiết lập từ đầu, như vậy sẽ rất tốn thời gian và gây cảm giác mệt mỏi.

Vì vậy, trình lưu Module là giải pháp giúp bạn tiết kiệm thời gian xây dựng landing page bởi nhiệm vụ của trình lưu Module sẽ giúp bạn lưu lại các chức năng mà bạn đã thiết lập lần đầu. Những lần kế tiếp bạn chỉ cần lấy nó ra dùng lại.

Ok, không nói lý thuyết nhiều nữa, thực hành luôn.

Cách lưu Module đã thiết kế lần đầu

Truy cập vào thiết kế trang của bạn

Sau đó chọn chức năng bạn muốn lưu thiết lập để lần sau dùng lại. Ở hướng dẫn này, chúng ta sẽ lưu biểu mẫu form bằng cách click vào biểu tượng cờ lê của form.

Click tiếp nút Lưu thành…

Nhập tên Module và chọn Global. Sau đó click Lưu để hoàn thành.

Global là gì?

  • Đối với có sử dụng Global: Khi form đã được lưu lại trong module tại vị trí A và dùng lại ở một vị trí khác (tạm gọi là B). Lúc này, tại vị trí B bạn chỉnh sửa thêm một thiết lập nào đó trong form thì form ở vị trí A cũng sẽ thay đổi theo.
  • Đối với không sử dụng Global: Ngược lại với có sử dụng Global, ở vị trí B bạn thay đổi chức năng nào đó thì vị trí A sẽ không thay đổi theo

Cách dùng lại Module đã lưu

Khi module đã lưu thành công và bạn muốn dùng lại module đã lưu vào một vị trí khác trên website. Thì bạn click vào icon dấu + , chọn tab Đã lưu. Sau đó kéo Module bạn đã lưu vào vị trí mong muốn.

Cách quản lý các Module đã lưu

Ngoài cách vào Thiết kế trang > biểu tượng dấu + > Đã lưu. Tại đây bạn có thể chỉnh sửa Module bằng cách click vào biểu tượng cờ lê hoặc xóa Module bằng cách click vào biểu tượng dấu X.

Thì chúng ta có thể truy cập trang quản trị, chọn Thiết kế trang > Module đã lưu.

Tại đây, bạn sẽ thấy tất cả các module mà bạn đã lưu lại. Bạn có thể click vào Thiết kế trang để chỉnh sửa lại các thiết lập của Module, hoặc click vào Thùng rác để xóa.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?