Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Cài đặt popup (cửa sổ bật lên) toàn trang (tự động load 3s)

Cài đặt popup (cửa sổ bật lên) toàn trang (tự động load 3s)

Để cài đặt cửa sổ popup cho toàn trang thì việc đầu tiên bạn cần đăng nhập vào trang quản trị. Nếu bạn chưa biết cách đăng nhập thì có thể xem hướng dẫn đăng nhập vào website tại đây.

Sau đó chúng ta có thể tư duy thế này: Các mẫu nào hiện tại đang hiển thị cho tất cả các trang? Chắc chắn là Header hoặc Footer rồi! Vì vậy, để hiển thị được cửa sổ popup cho toàn trang, ta chỉ việc cài đặt popup vào Footer là xong!

Các bước cài đặt tương tự với Cài đặt cửa sổ popup yêu cầu tư vấn.

Tại trang quản trị, truy cập menu Thiết kế trang > Cấu trúc trang > Footer

Click tiếp Mở thiết kế trang

Click chọn biểu tượng dấu +, gõ từ khóa “popup” và kéo module Modal Popup vào các nội dung của Footer

Đến nhóm Content chọn Type: Saved Modules , Select Module: Form liên hệ.

Cấu hình xong nội dung popup cần hiển thị, chúng ta qua tab Display Settings để cấu hình sau 3 giây thì popup hiển thị như sau:

  • Display Model On: Automatic
  • After Few Seconds: Yes
  • Load After Seconds: 3 (đây là mục sau 3 giây popup sẽ tự động hiển thị)

Click Lưu để hoàn tất!

Bonus

Form khi hiển thị ra chưa có tiêu đề bên trên. Nếu bạn muốn thêm tiêu đề thì có thể chuyển trạng thái mục Enable Title thành Yes. Sau đó nhập nội dung tại Enter Title và căn chỉnh cho phù hợp ở 2 mục Title AlignmentTitle Padding.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?