Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Cài đặt popup (cửa sổ bật lên) yêu cầu tư vấn

Cài đặt popup (cửa sổ bật lên) yêu cầu tư vấn

Để cài đặt cửa sổ popup yêu cầu tư vấn thì việc đầu tiên bạn cần đăng nhập vào trang quản trị. Nếu bạn chưa biết cách đăng nhập thì có thể xem hướng dẫn đăng nhập vào website tại đây.

Sau đó vào thiết kế trang cần tạo Popup, ở hướng dẫn này sẽ dùng trang chủ bdsthuduc.propage.vn để làm Popup.

Click chọn biểu tượng dấu +, gõ từ khóa “popup” và kéo module Modal Popup vào vị trí cần hiển thị nút click hiện ra popup.

Sao cho hiển thị như bên dưới.

Sau đó chúng ta có thể thiết lập nút này có nội dung giống nút màu vàng “Tư vấn cho tôi” để thay thế cho nút cũ.

Tiếp theo ta sẽ bỏ nút Tư vấn cho tôi cũ bằng cách click vào nút tư vấn cho tôi cũ và thiết lập như bên dưới

Kết qua ta được:

Bây giờ bạn click vào nút “Tư vấn cho tôi: thì sẽ có một popup hiện lên nhưng nội dung bên trong trống trơn. Vì vậy ta cần chèn thêm nội dung bên trong bằng cách click vào nút “tư vấn cho tôi”, tại mục Type chọn Saved ModulesSelect ModuleForm liên hệ.

Kết quả sẽ cho ra form liên hệ như bên phải ảnh:

Bonus

Form khi hiển thị ra chưa có tiêu đề bên trên. Nếu bạn muốn thêm tiêu đề thì có thể chuyển trạng thái mục Enable Title thành Yes. Sau đó nhập nội dung tại Enter Title và căn chỉnh cho phù hợp ở 2 mục Title AlignmentTitle Padding.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?