Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Chọn lại mẫu giao diện cho website

Chọn lại mẫu giao diện cho website

Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng mẫu hiện tại hoặc lựa chọn sai mẫu thì bạn có thể đổi lại mẫu khác bằng cách đăng nhập vào trang quản trị. Sau đó chọn Bảng tin > Trang chủ

Sau đó kéo màn hình xuống dưới bạn sẽ thấy nút Switch Template. Hãy click vào đó!

Tại đây bạn có thể chọn nhóm giao diện, sau đó click chọn giao diện ứng ý.

Cuối cùng, click Tôi đồng ý để hoàn tất.

Như vậy là xong. Khi bạn ra ngoài xem web thì bạn vẫn thấy đang ở giao diện cũ. Nhưng đừng lo lắng, hiện tại bạn đã đổi được giao diện rồi, chẳng là chưa được xuất bản thôi. Bây giờ bạn chỉ cần ra lại Trang chủ, chọn Thiết kế trang và chỉnh sửa nội dung theo ý của bạn. Sau đó click Xong > Đăng để thay đổi giao diện thành công!

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes 2 No 1

How can we help?