Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Hướng dẫn đổi tên miền khác

Hướng dẫn đổi tên miền khác

Giả sử trong trường hợp bạn đã thêm tên miền riêng của bạn vào website trên nền tảng Propage Network và bạn muốn đổi lại tên miền riêng khác thì bạn cần làm như thế nào?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi hoặc xóa tên miền riêng của bạn trên Propage Network.

Bước đầu tiên bạn cần làm luôn là đăng nhập tài khoản website của bạn. Nếu bạn chưa biết cách đăng nhập tài khoản thì có thể xem bài Hướng dẫn đăng nhập quản trị

Thay đổi tên miền riêng

Sau khi đăng nhập trang quản trị thành công, thì :

  • Bước 1: Click menu Gói & Thanh toán
  • Bước 2: Xóa tên miền cũ và nhập tên miền mới của bạn vào
  • Bước 3: Click vào Sử dụng tên miền riêng để hoàn tất

Cuối cùng, bạn chỉ cần chờ 10-20 phút (tùy thuộc vào thời gian nhà cung cấp tên miền của bạn đã kết nối DNS thành công hay chưa) tên miền của bạn sẽ được kích hoạt trên Propage Network.

Xóa tên miền riêng và sử dụng lại tên miền miễn phí

Tương tự với thay đổi tên miền riêng. Sau khi đăng nhập tài khoản, bạn truy cập menu Gói & thanh toán

Sau đó xóa tên miền riêng bạn đã nhập đi và để trống (không nhập gì khác). Và click nút Sử dụng tên miền riêng để lưu lại là xong.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?