Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Hướng dẫn sử dụng tên miền riêng

Hướng dẫn sử dụng tên miền riêng

Để sử dụng được tên miền riêng, việc đầu tiên bạn cần chuẩn bị một tên đã mua ở bất kỳ nhà cung cấp nào. Sau đó truy cập vào tài khoản nhà cung cấp tên miền bạn đã mua và cấu hình DNS theo địa chỉ sau:

  • Tạo một bản ghi A trỏ tới địa chỉ IP sau: 103.90.233.78
  • Hoặc tạo bản ghi CNAME trỏ tới tên miền propage.vn

Để biết cách cấu hình DNS thì bạn có thể xem Hướng dẫn cấu hình DNS cho tên miền riêng

Tiếp theo, đăng nhập vào trang quản trị (Nếu bạn chưa biết cách đăng nhập vào web thì có thể xem hướng dẫn đăng nhập và website tại đây). Sau khi đăng nhập thành công, truy cập trang quản trị > menu Gói & Thanh toán. Nhập tên miền riêng của bạn và click Sử dụng tên miền riêng

Thời gian thay đổi thành công tùy vào tốc độ kết nối tên miền từ nhà cung cấp tên miền bạn sử dụng. Thường sẽ mất từ 5-30 phút.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes 1 No 1

How can we help?