Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Hướng dẫn thay đổi tên website

Hướng dẫn thay đổi tên website

Để thay đổi tên website, sau khi đăng nhập thì các bạn truy cập vào trang quản trị. Click chọn menu Tùy Biến > Tùy biến

Website sẽ chuyển đến trang tùy biến và bạn chọn tiếp Cài Đặt

Chọn Nhận dạng Site

Tiếp theo, bạn thay đổi tên website và khẩu hiệu (nếu có). Sau đó click Đăng để hoàn tất.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes 1 No 1

How can we help?