Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Hướng dẫn thêm hình ảnh vào album ảnh

Hướng dẫn thêm hình ảnh vào album ảnh

Mỗi dự án chúng ta đều có một bộ hình ảnh riêng về tiến độ dự án, hình ảnh nội / ngoại khu,… Nhưng nếu chỉ hiển thị ở trang landing page dự án thì đối với dự án có quá nhiều ảnh sẽ không thể dồn vào 1 trang được. Vì vậy chúng ta cần đưa các hình ảnh này về một album, khi khách hàng cần xem thêm hình ảnh thì chuyển họ về trang album này là xong.

Ok, sau đây sẽ là các bước thực hiện.

Việc đầu tiên luôn là việc cần thực hiện, đó là đăng nhập vào tài khoản quản trị website. Nếu bạn chưa biết cách đăng nhập thì truy cập Hướng dẫn đăng nhập vào website tại đây.

Sau đó, bạn truy cập menu Bài viết > Tất cả bài viết (1). Sau đó đổi Chuyên mục thành hình ảnh (2) và click Lọc (3).

Sau khi click Lọc, bạn sẽ thấy tất cả album ảnh hiện tại của bạn, các tài khoản mới sẽ chưa có album nào. Để thêm Album, các bạn chọn Viết bài mới.

  • Nhập tiêu đề. Ví dụ: Tiến độ dự án HT Pearl.
  • Chọn chuyên mục là Hình ảnh

Đối với nội dung album, bạn có thể viết vài dòng giới thiệu về album. Sau đó xuống hàng click Nút icon +, tìm đến mục Gallery

Tiếp theo, nếu bạn đã tải lên các hình ảnh cho album rồi thì click vào Media. Nếu chưa, các bạn click vào nút Tải lên và tải lên các hình ảnh thuộc album này.

Thêm xong, các bạn click Cập nhật bộ sưu tập để hoàn tất thêm ảnh

Sau đó click vào nút Cập nhật hoàn tất Album.

Chúng ta có thể xem Album đã cập nhật bằng cách truy cập trang website của bạn, sau đó chọn menu Thư viện > Hình ảnh

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes 3 No 2

How can we help?