Skip to content
 1. Home
 2. Docs
 3. Cài đặt lần đầu
 4. Hướng dẫn thiết lập logo đối tác đẹp mắt

Hướng dẫn thiết lập logo đối tác đẹp mắt

Để có thể thiết lập được mục logo đối tác tại Propage, chúng ta cần chuẩn bị trước các logo đối tác của bạn. Sau đó truy cập vào thiết kế trang cần gắn logo đối tác.

Chúng ta tư duy một chút nhé!

Hình dùng xem mục đối tác này chúng ta có muốn đi xuyên suốt tất cả các trang không?

Nếu có thì chúng ta sẽ thiết lập phần đối tác ở Footer (chân trang), ngược lại nếu không thì ta có thể thiết lập ở một số trang hoặc một trang duy nhất.

Giả sử ở hướng dẫn này sẽ cho hiển thị ở tất cả các trang. Vậy chúng ta truy cập Thiết kế trang của Footer

Sau đó bạn tìm kiếm từ khóa “Logo” và kéo Module có tên “Logo Grid & Carousel” vào vị trí mong muốn hiển thị trên Footer. Tại hướng dẫn này, mình sẽ đặt trên phần Footer.

Tại đây, chúng ta sẽ bắt đầu thiết lập chung cho mục đối tác.

Bao gồm có các tab chính sau:

 • General: Thiết lập các mục hiển thị cơ bản
 • Logos: Thêm các logo đối tác cần hiển thị
 • Carousel: Nếu mục Layout phần General bạn chọn Carousel thì bạn sẽ có thêm tab này. Và tab này làm nhiệm vụ thiết lập các chức năng liên quan đến Carousel
 • Style: Kiểu cách hiển thị cho từng logo.

General

Tab General có các mục như sau và được giải thích để bản có thể dễ dàng tùy chỉnh

 • Layout: Bạn muốn các logo đối tác của bạn hiển thị theo dạng lưới hay theo dạng slide?
 • Show Logo Title: Nếu bán muốn hiển thị tên của logo đã được đặt trong tab Logos thì thay đổi sang Yes. Và ngược lại.
 • Link Target: Nếu logo của bạn có liên kết thì link Target sẽ giúp website hiển thị liên kết đó ngay trên tab trình duyệt hiện tại hoặc mở sang tab mới.

Logos

Tab Logos giúp bạn thêm các logo đối tác vào website bằng cách click vào nút Thêm logo. Sau đó click tiếp Sửa logo ở logo bạn vừa thêm sẽ cho ra mục Add Logo như hình bên phải dưới đây.

Tại mục Add Logo bạn thêm logo của đối tác vào (chỉ thêm 1 logo, nếu muốn thêm logo nữa thì click vào nút Thêm Logo ở Tab Logos). Bạn có thể nhập Title và liên kết của logo hoặc không cần.

Click Lưu đã hoàn tất 1 logo. Tương tự với thêm các logo còn lại.

Carousel

Như đã nói trên, nếu các bạn chọn kiểu hiển thị Carousel thì mới có tab này.

 • Slide width: Kích thước chiều ngang của từng logo bạn muốn hiển thị
 • Number of Items: Số lượng logo cần hiển thị trên 1 trình chiếu của slide
 • Move Items: Mỗi lần trượt slide thì cần trượt qua bao nhiêu logo?
 • Auto Play: Bạn có muốn sllide tự động trượt không?
 • Pause on Hover: Nếu bạn muốn di chuột vào slide thì slide sẽ ngừng trượt thì chọn Yes.
 • Delay: Cách bao nhiêu giây sẽ trượt 1 lần?
 • Transition: Hiệu ứng trượt dạng từ phải sang trái hay ẩn hiện?
 • Transition Speed: Tốc độ mỗi lần trượt là bao nhiêu giây?
 • Show Navigation Arrows: Bạn có muốn hiện nút sang trái, sang phải trên slide không?
 • Show Navigation Dots: bạn có muốn hiện các nút chấm bên dưới slide không?

Style

Đây là khu vực bạn có thể tùy chỉnh phong cách hiển thị của từng logo. Ta có thể tùy chỉnh nền màu logo, nền sau khi di chuột vào, hiệu ứng trong suốt với Opacity, viền ngoài của logo dày hay đậm hay có bo tròn 4 góc hay không,…

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?