Skip to content
 1. Home
 2. Docs
 3. Cài đặt lần đầu
 4. Hướng dẫn thiết lập menu riêng

Hướng dẫn thiết lập menu riêng

Để có thể thiết lập một menu riêng cho website thì trước tiên chúng ta cần đăng nhập vào website.

Để có thể truy cập vào trang quản trị website thì bạn có thể xem hướng dẫn truy cập quản trị tại đây.

Tại trang quản trị, bạn click vào Thiết kế trang > Menu

Ở đây, bạn sẽ thấy một menu có sẵn có tên là “Main Menu”. Hiện tại menu này đang được mặc định là trang của bạn. Nhưng nếu bạn muốn tạo menu cho riêng mình thì click vào tạo menu mới.

Nhập tên menu và click Tạo trình đơn

Ngay sau khi click tạo trình đơn. Chúng ta sẽ có được kết quả như bên dưới đây.

Hiện tại Menu đã được tạo, nhưng mới chỉ là cái tên menu chứ chưa có ruột bên trong. Chúng ta sẽ tiến hành tạo ruột bên trong sao cho khi click vào menu thì sẽ trượt đến vùng cần hiển thị.

Ví dụ chúng ta có mẫu sau: https://demo.propage.vn/du-an/can-ho-06/

Khi bạn click vào menu “Tiện ích“, bạn sẽ thấy website sẽ tự động trượt đến vùng thông tin tiện ích ngoại khu.

Ok, vậy chúng ta sẽ đến bước thực hành.

Tạo các menu cho riêng mình

Chúng ta sẽ bắt đầu phân tích xem landing page của bạn hiện tại có mấy phần. Ví dụ landing page của mẫu can-ho-06 hiện tại có các phần như:

 • Tổng quan dự án
 • Vị trí dự án
 • Tiện ích ngoại / nội khu
 • Mặt bằng
 • Các nhà mẫu
 • Chính sách thanh toán
 • Liên hệ

Thì ta có thể đặt tên cho các menu lần lượt là:

 • Tổng quan
 • Vị trí
 • Tiện ích
 • Mặt bằng
 • Nhà mẫu
 • Thanh toán
 • Liên hệ

Sau khi có các cái tên thì ta bắt đầu tạo lần lượt các menu bằng cách click vào Liên kết tự tạo và nhập:

 • URL : Nhập dấu # và tên menu không dấu, cách nhau bằng dấu – (gạch ngang). Ví dụ: #vi-tri, #tong-quan, #mat-bang,…
 • Tên đường dẫn : Nhập tên menu đã đặt bên trên. Ví dụ: Tổng quan, Vị trí, Tiện ích,…

Click Thêm vào menu để hoàn tất tạo 1 menu. Và làm tương tự với các menu còn lại.

Sau khi tạo xong các menu, các bạn xác định đây là menu nằm ở đầu trang thì đánh dấu vào menu Menu Header.

Sau đó click Lưu menu để hoàn tất quá trình tạo mới menu.

Như vậy, bạn đã tạo xong menu. Bây giờ để menu có thể hoạt động tốt trên landing page thì có thể xem hướng dẫn điều hướng cho menu riêng

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?