Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Hướng dẫn thiết lập thông tin website

Hướng dẫn thiết lập thông tin website

Để có thể thay đổi thông tin cá nhân một cách tự động ở nhiều vị trí trên landing page thì đầu tiên bạn cần đăng nhập tài khoản quản trị. Nếu bạn chưa biết cách đăng nhập thì có thể xem hướng dẫn đăng nhập trang quản trị tại đây.

Thiết lập thông tin cá nhân

Sau đó truy cập menu Tùy biến > Liên hệ & Theo dõi

Tại nơi thiết lập liên lạc bạn sẽ thấy các mục điền thông tin số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ. Các thông tin này sẽ được hiển thị trên landing page / website của bạn tại vị trí đặt các shortcode như: 0968275320, leads@propage.vn, Văn phòng 0802, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ví dụ:

Trong thiết kế trang sẽ hiển thị ở Footer (chân trang) là 0968275320 thì ở giao diện website / landing page sẽ hiển thị số điện thoại. Tương tự với các thông tin khác

Thiết lập mã theo dõi website / landing page

Kế tiếp phần thiết lập thông tin cá nhân, bạn sẽ thấy phần thiết lập mã theo dõi Google Analytics. Bình thường khi thiết lập mã theo dõi Analytics, thì chúng ta cần copy nguyên bộ mã Google cung cấp vào vị trí header / footer,… khá phức tạp.

Tại thiết lập này, bạn chỉ cần nhập mã ID mà Google Analytics đã cung cấp cho bạn vào mục nhập mã tracking Google Analytics. Sau đó click Lưu Mã GA.

Như vậy là bạn đã thiết lập thành công mã theo dõi cho website.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?