Skip to content
 1. Home
 2. Docs
 3. Cài đặt lần đầu
 4. Thiết lập form và email

Thiết lập form và email

Thiết lập hiển thị Form

Để thiết lập Form sao cho khi khách hàng điền thông tin vào form và click nút Gửi đi thì thông tin khách điền sẽ chảy về email của mình. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào thiết kế trang. Ở ví dụ dưới đây chúng ta sẽ truy cập trang chủ với tên miền miễn phí là bdsthuduc.propage.vn và click vào Thiết kế trang

Kéo đến mục hiển thị form liên hệ trên landing page của bạn và click vào form đó. Một popup sẽ hiện ra giúp bạn thiết lập các thông số trong form.

Tab General

Tại mục này sẽ có các nhóm chức năng mà bạn cần chú ý:

 • Name Field : Trường nhập thông tin họ tên
 • Email Field : Trường nhập thông tin email
 • Subject Field : Trường nhập thông tin chủ đề email (Có thể bỏ qua)
 • Phone Field : Trường nhập thông tin điện thoại
 • Message Field : Trường nhập thông tin thông điệp
 • Terms and Conditions Field : Trường thông báo về điều khoản sử dụng thông tin (có thể bỏ qua)
 • Success Field : Trường hiển thị thông báo gửi thông tin thành công

Ví dụ tùy chỉnh trường Phone Field. Chúng ta có các mục :

 • Phone : Nếu muốn hiển thị trường nhập số điện thoại thì chúng ta thay đổi trạng thái thành “Show” và ngược lại.
 • Width : Chỉ định chiều dài của trường nhập số điện thoại. (mặc định: 100% là hiển thị đầy đủ trên khung của form).
 • Label : Tên của trường nhập số điện thoại.
 • Placaholder : Tương tự Label nhưng tên của trường sẽ hiển thị bên trong mục nhập.
 • Required : Nếu đây là trường bắt buộc khách hàng nhập thì chọn “Yes” và ngược lại.

Tương tự khi thiết lập các trường thông tin khác.

Tùy chỉnh kiểu cách hiển thị (tab Style)

Tại tab thiết lập kiểu cách cho form hiển thị chúng ta có các nhóm chức năng sau:

 • Form style : Hiện tại Propage hỗ trợ Style 1 và Style 2, giúp form hiển thị theo 2 kiểu khác nhau, bạn có thể lựa chọn để xem thử.
 • Enable Placeholder : Kích hoạt hiển thị tên trường bên trong mục nhập.
 • Nhóm Input Color : Chức năng thay đổi màu sắc của từng trường nhập thông tin
 • Nhóm Input Border Style : Chức năng thay đổi kiểu viền ngoài của từng mục nhập thông tin. Có thể thay đổi độ đậm, độ dày của viền hoặc các góc viền bo tròn,…
 • Nhóm Input Size and Alignment : Căn chỉnh các trường nhập thông tin (căn trái, giữa, phải), độ rộng và khoảng cách của trường nhập thông tin
 • Nhóm Form Style : Có thể thay đổi màu sắc của trường nhập thông tin
 • Validation Style : Thay đổi màu sắc của thông báo. Ví dụ: Khi không nhập trường số điện thoại mà click nút Tư vấn cho tôi thì sẽ hiển thị thông báo “Bạn chưa nhập số điện thoại”. Như vậy nhóm Validation Style sẽ giúp thay đổi màu sắc của thông báo này.

Tab Button

Đối với tab Button, bạn có thể tùy chỉnh nội dung của nút, thêm icon trước hoặc sau nội dung nút, màu sắc,…

Chúng ta có các nhóm như sau:

 • Submit Button : Chỉnh sửa nội dung trong nút như: sửa tên nút, thêm icon, màu sắc của icon.
 • Button Style : Chỉnh sửa phong cách của nút như: Kiểu màu trơn, trong suốt, gradient, 3D.
 • Button Color : Đọc tên nhóm cũng hiểu đây là nơi tô màu cho nút
 • Button Structure : Căn chỉnh vị trí cho nút.

Thiết lập nhận email

Tab quan trọng nhất: Email

Đây là nơi bạn sẽ thiết lập được thông tin khách hàng nhập vào sẽ gửi về đâu? nội dung gửi là gì? các thông báo sẽ hiển thị như thế nào?

Chúng ta có các nhóm như bên dưới và sẽ được giải thích từng hạng mục trong nhóm:

Nhóm Email & Subject

 • Send To Email : Đây là mục chứa email mà bạn muốn thông tin gửi về. Hiện tại hệ thống đang lấy mặc định email bạn đăng ký tài khoản Propage. Nếu bán không muốn thông tin gửi về email mặc định này thì có thể xóa mục User Meta đi và nhập email bạn mong muốn vào đây.
 • Email Subject : Đây là mục hiển thị Tiêu đề của email bạn sẽ nhận được. Ở ví dụ dưới đây, Propage đã nhập sẵn tiêu đề là “Khách cần tư vấn bất động sản”. Bạn có thể thay đổi lại tùy ý.

Nhóm Email Template

Đây là nơi bạn có thể soạn nội dung bạn nhận được trong email. Ví dụ ở mẫu dưới đây sẽ cho bạn thấy ở mẫu soạn trong thiết lập email và kết quả bạn sẽ nhận được khi khách hàng để lại thông tin.

Mẫu soạnKết quả nhận được
Một khách hàng đã chủ động liên hệ từ website để được tư vấn về dự án.
Khách hàng: [NAME]
Email: [EMAIL]
Điện thoại: [PHONE]
Lời nhắn:
[MESSAGE]

Propage chúc bạn giao dịch thành công!
Một khách hàng đã chủ động liên hệ từ website để được tư vấn về dự án.
Khách hàng: Nguyễn Anh Tùng
Email: tung@gmaill.com
Điện thoại: 0968375420
Lời nhắn:
Tôi cần tư vấn về dự án bất động sản Thủ Đức

Propage chúc bạn giao dịch thành công!
 • Success Message : Đây là nơi chúng ta gửi thông điệp khi khách hàng đã gửi thông tin của họ.
 • Error Message : Nếu trong quá trình gửi xảy ra lỗi thì thông báo này sẽ hiện ra.

Ngoài 4 tab quan trọng trên, thì mỗi khối thiết lập đều có chứa các tab khác như:

 • Typography : Tùy chỉnh định dạng chữ, kích thước, màu sắc, khoảng cách,…
 • Nâng cao : Nơi dành cho những người đã làm chuyên sâu trên nền tảng Propage

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?