Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Thiết lập mẫu blog

Thiết lập mẫu blog

Để thiếp lập mẫu blog, nếu bạn chưa đăng nhập tài khoản thì click vào đây để xem hướng dẫn đăng nhập tài khoản.

Sau đó, tại trang quản trị ta click chọn Thiết kế trang > Cấu trúc trang và chọn Default Blog để tiến hành chỉnh sửa giao diện Blog.

Ở trang thiết lập blog, Propage đã hỗ trợ thiết lập sẵn các hạng mục mà một trang hồ sơ chuyên nghiệp cần phải có rồi. Vì vậy ta chỉ cần click vào Mở thiết kế trang để chỉnh lại Layout cho phù hợp với sở thích của mình thôi.

Tại trang thiết kế blog này cũng giống như những thiết kế trang khác và vẫn theo câu thần chú “chỉnh gì click nấy”.

Đặc biệt lưu ý: Bạn sẽ thấy mục có ghi tiêu đề là Chưa Phân Loại, nhưng thật chất chức năng này sẽ linh hoạt theo chuyên mục bạn tạo hoặc chuyên mục khách truy cập. Ví dụ : khách truy cập vào thư viện ảnh thì tiêu đề sẽ tự động hiển thị theo tên chuyên mục bạn đã đặt là “Thư viện”. Hoặc khách truy cập vào chuyên mục Blog thì tự động hiển thị theo tên chuyên mục bạn đã đặt là “Blog”.

Chính vì vậy, bạn không cần phải thay đổi nội dung cho mục này.

Đến giao diện hiển thị bài viết, hiện tại đang hiển thị theo dạng danh sách bài viết từ trên xuống. Và chúng ta muốn thay đổi thành hiển thị theo dạng bảng (hay còn gọi là dạng lưới – Grid) với mỗi hàng là 2 – 3 bài viết thì ta click vào bài viết và thiết lập như sau:

Sau khi lưu lại sẽ cho ra kết quả:

Tương tự với 3 cột, 4 cột, 5 cột, …

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?