Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Cài đặt Contact Form 7 và Google Sheets

Cài đặt Contact Form 7 và Google Sheets

Kích hoạt plugin CF7 Google Sheets Connector

Để có thể gửi dữ liệu về Google Sheets chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của plugin CF7 Google Sheets Connector.

Vậy nên, việc đầu tiên chúng ta cần kích hoạt plugin CF7 Google Sheets Connector. Truy cập quản trị website > chọn Plugin

Và kích hoạt plugin CF7 Google Sheets Connector

Kết nối Google với Contact Form 7 Google Sheet

Sau đó truy cập menu Form liên hệ (Contact Form) -> Google Sheet và ấn vào Get Code như sau:

Một trang mới mở ra yêu cầu bạn đăng nhập và chọn tài khoản Google cần kết nối với ứng dụng Contact form 7 Google sheet.

Tiếp theo bạn cần cấp quyền truy cập vào quản lý bảng tính bằng cách ấn vào Cho phép như sau:

Sau khi cho phép Google sẽ cấp cho bạn đoạn mã như sau:

Bây giờ bạn quay lại trang quản trị WordPress và dán đoạn mã vào ô Google Access Code rồi ấn Save để lưu lại.

Như vậy là bạn đã hoàn thành xong việc cài đặt và kết nối plugin CF7 Google Sheets Connector với Google Sheets.

Tạo bảng tính mới trên Google Sheets

Để lưu các thông tin của người dùng gửi bạn cần truy cập vào đây để tạo 1 bảng tính trên Google Sheets.

Khi tạo bảng tính bạn nhớ chú ý đến 2 thông số là Tên bảng tính và Tên trang tính như sau:

Trong trang tính Google Sheets bạn nhập vào nội dung các cột như sau:

Lưu ý:

Cung cấp các thông tin ghi dữ liệu ở hàng số 1.

Cột đầu tiên (cột A) bắt buộc phải nhập vào là date.

Các cột tiếp theo tương ứng với trường thông tin trong Contact Form 7.

Các trường mặc định để lấy các thông số dữ liệu

  • date: Lấy thông tin ngày gửi form
  • time: Lấy thời gian gửi form
  • remote-ip: Lấy địa chỉ IP của người gửi form
  • url: Lấy đường link chứa form được gửi

Thiết lập form trong Contact Form 7

Tạo form mới hoặc sửa lại form có sẵn mà bạn muốn gửi thông tin về Google Sheet. Ở đây chúng ta sẽ tạo 1 form mới với nội dung form tương ứng như sau:

Chuyển sang tab Google Sheets và điền vào Tên bảng tính và Tên trang tính tương ứng như sau:

Sau khi điền xong chúng ta Lưu để lưu lại.

Tổng kết quá trình kết nối Contact Form 7 và Google Sheets

Tổng kết lại quá trình tạo form, tạo bảng tính và kết nối thông tin với nhau sẽ tương ứng như trong ảnh dưới đây:

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?