Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Cài đặt Contact Form 7 và HubSpot

Cài đặt Contact Form 7 và HubSpot

Kích hoạt Contact Form 7 HubSpot

Để sử dụng Contact Form 7 kết hợp với HubSpot, đầu tiên ta cần kích hoạt plugin Contact Form 7 HubSpot.

Từ trang Website của tôi, chọn Quản trị cho trang website bạn muốn cài đặt plugin.

Chọn tiếp menu Plugin

Và kích hoạt Contact Form 7 HubSpot

Liên kết tài khoản HubSpot với plugin

Sau khi kích hoạt thành công plugin Contact Form 7 HubSpot, ta vào menu HubSpot

Tại HubSpot, chúng ta cần liên kết với tài khoản HubSpot trước khi thực hiện liên kết với Contact Form 7. Chọn HubSpot Accounts để tiến hành đăng nhập tài khoản HubSpot.

Chọn tiếp Add New Account

Click Login with HubSpot và tiến hành đăng nhập vào tài khoản HubSpot của bạn

Chọn kết nối với Propage.vn

Sau khi kết nối với tài khoản HotSpot thành công, chọn tiếp Test Connection để kiểm tra kết nối tài khoản có hoạt động hay không.

Nếu hiển thị thông báo bên dưới thì tài khoản đã kết nối thành công!

Kết nối thông tin Contact Form 7 với HubSpot

Quay lại HubSpot Feeds, chọn Add New và tiến hành kết nối form Contact Form 7

Tại đây, chúng ta thêm tên Feed, chọn tên tài khoản HubSpot đã liên kết và tên Form đã tạo ở plugin Contact Form 7

Tại HubSpot Object, bạn chọn kiểu gửi form. Ở bài hướng dẫn này sẽ chọn Contact

Tại Fields Mapping, chúng ta sẽ kết nối từng trường thông tin của HubSpot sang Contact Form 7.

Ví dụ: Đối với trường email trên Contact Form 7 có tên là “your-email” thì tại Field Type ta chọn Custom Value và nhập {your-email}

Lưu ý: tên trường cần nằm trong 2 dấu { }

Tương tự với các trường thông tin khác như Họ tên, Số điện thoại, Ghi chú,…

Để có thể tự động cập nhật thông tin khách hàng điền form thì chúng ta có thể thiết lập Primary Key. Tại hướng dẫn này sẽ thiết lập trường Điện thoại {Phone} là chính.

Primary Key là gì?

Primary Key sẽ giúp chúng ta chỉ ra được đâu là key chính. Dựa vào key chính sẽ so sánh được 2 thông tin được điền vào có trùng khớp hay không? Nếu có thì cập nhật lại thông tin mới.

Ví dụ:

Thông tin đầu tiên nhận được:

  • Họ tên: Nguyễn Văn A
  • Số điện thoại: 0973536648

Thông tin thứ 2 nhận được:

  • Họ tên: Nguyễn Văn B
  • Số điện thoại: 0973536648

Thì form sẽ tiếp nhận thông tin của Nguyễn Văn B vì lượt đăng ký thứ 2 có số điện thoại trùng với lượt đăng ký thứ nhất

Trường hợp nếu không muốn thay thế thông tin và xóa thông tin mới khi có số điện thoại giống với thông tin cũ thì có thể tích vào Update Entry.

Tại mục Add Note, nếu chúng ta cần ghi chú cho mỗi thông tin được thêm vào thì tích vào ô Enable. Sau đó nhập thông tin cần ghi chú.

Mục Object Owner giúp quản trị viên phân bổ được form nào sẽ do tài khoản nào quản lý. Điều này giúp cho quản trị viên đánh giá được form của tài khoản nào đang chạy hiệu quả.

Sau khi thiết lập xong các thông tin thì click vào Save Feed để hoàn tất.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?