Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Cài đặt Facebook Live Chat

Cài đặt Facebook Live Chat

Kích hoạt Facebook Chat Plugin

Để có thể hiển thị chatbox Fanpage Facebook chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của plugin Facebook Chat Plugin.

Vậy nên, việc đầu tiên chúng ta cần kích hoạt plugin Facebook Chat Plugin. Truy cập quản trị website > chọn Plugin

Kích hoạt Facebook Chat Plugin – Live Chat Plugin for WordPress

Chọn Menu Facebook Chat và bắt đầu thiết lập

Kết nối Fanpage với plugin Facebook Chat

Chọn Setup Chat Plugin, hiện popup thiết lập.

Chọn Fanpage Facebook cần kết nối > Tiếp tục

Sau khi click nút Đăng, có một vài trình duyệt sẽ không tự động đóng Popup thiết lập lại. Vậy nên chúng ta cần tải lại trang (refresh) admin và thấy nút Setup Chat Plugin chuyển thành Edit Chat Plugin là thành công!

Tiếp theo tại Advanced Configuration, có thể nói đây là chức năng hay nhất của plugin. Bạn có thể tùy chỉnh hiện thị cho những trang mà bạn muốn Chatbox hiển thị thôi, trang nào bạn không muốn Chatbox hiển thị thì bỏ tích đi.

Ngược lại, nếu bạn muốn cho phép hiển thị tất cả thì chuyển mục Deploy Chat plugin on: sang All pages là xong.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?