Skip to content
 1. Home
 2. Docs
 3. Cài đặt nâng cao
 4. Cài đặt Rank Math SEO

Cài đặt Rank Math SEO

Kích hoạt plugin Rank Math SEO

Để có thể thiết lập SEO, chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của plugin Rank Math SEO.

Vậy nên, việc đầu tiên chúng ta cần kích hoạt plugin Rank Math SEO. Truy cập quản trị website > chọn Plugin

Kích hoạt Rank Math SEO

Thiết lập Rank Math SEO cơ bản

Sau khi kích hoạt thành công, chọn menu Rank Math để bắt đầu thiết lập các chức năng cần thiết cho website.

Tại bước kết nối tài khoản, nếu bạn có tài khoản Rank Math thì có thể kết nối hoặc đăng ký một tại khoản mới.

Nếu không, bạn có thể click Skip Now để bỏ qua bước này.

Chọn Advanced > Start Wizard

Chọn kiểu website bạn đang xây dựng. Ví dụ ở hướng dẫn này đang xây dựng website hồ sơ cá nhân, vì vậy tại mục New premium site is a… sẽ chọn Personal Blog.

Mục này sẽ giúp cho Rank Math đánh giá tiêu chí SEO trên website tốt hơn dựa vào thể loại website.

Bên cạnh đó bạn có thể thêm Logo website tại mục Logo for Google và một hình ảnh mặc định khi chia sẻ liên kết website lên Facebook theo kích thước yêu cầu 1200 x 630 pixels.

Chú thích: Ảnh mặc định tại mục Default Social Share Image sẽ giúp liên kết hiển thị ảnh này khi chia sẻ lên Facebook nếu liên kết này không có ảnh được tùy chỉnh.

Thiết lập xong, click Save and Continue để hoàn tất. Hoặc click Skip Step để bỏ qua bước thiết lập này.

Tại bước Analytics này bạn có thể bỏ qua. Chúng ta sẽ thiết lập phần này sau.

Tại mục Sitemaps, chúng ta sẽ kích hoạt các mục:

 • Sitemap : Mục này giúp Google nhận biết được sơ đồ trên website của bạn và dễ dàng lập chỉ mục cho website của bạn.
 • Include Images : Và sẽ rất tốt nếu Google cũng lập chỉ mục luôn hình ảnh của bạn.
 • Public Post Types : Đây là nơi bạn có thể tùy chỉnh các hạng mục nào cho phép Google lập chỉ mục. (Mặc định được đề xuất: Bài viết, Trang)
 • Public Taxonomies : Tương tự với Public Post Type, đây là nơi tùy chỉnh các chuyên mục nào cho phép Google lập chỉ mục. Nếu website của bạn chỉ có trang thì có thể bỏ tích hết các mục ở đây. Nhưng nếu website của bạn có cả bài viết thì tích vào mục Chuyên mục

Tại mục SEO Tweaks, bạn có thể kích hoạt hết 3 chức năng:

 • Noindex Empty Category and Tag Archives : Giúp chặn lập chỉ mục nếu chuyên mục trống.
 • Nofollow External Links : Nếu trang / bài viết có liên kết bên ngoài thì website sẽ tự thiết lập thuộc tính “nofollow”.
 • Open External Links in New Tab/Window : Các liên kết ngoài khi được click vào sẽ tạo ra tab trình duyệt mới.

Sau khi thiết lập xong, click vào Setup Advanced Options để tiến hành thiết lập nâng cao.

Thiết lập Rank Math SEO nâng cao

Nếu website ngoài tài khoản admin ra, còn có các tài khoản khác như biên tập viên, tác giả, phân tích,… và bạn muốn những thành viên này cũng có thể chỉnh sửa SEO thì kích hoạt chức năng Role Manager. Nếu không, bạn có thể bỏ qua bước này.

Tại 404 Monitor, giúp bạn nhận biết được liên kết nào đang lỗi. Ví dụ: có một liên kết hiển thị sai trên website của bạn và liên kết này không có nội dung bên trong thì khi kích hoạt chức năng 404 Monitor, website của bạn sẽ hiển thị trang 404 Not Found.

Chức năng Redirections, giúp các truy cập hiển thị lỗi 404 sẽ tự động chuyển hướng đến một trang bất kỳ. Tìm hiểu thêm thiết lập chuyển hướng khi trang lỗi 404.

Kích hoạt Schema giúp cấu trúc hiển thị website của bạn trên Google được đẹp hơn. Tại Rank Math SEO, đã có các mẫu có sẵn mà bạn có thể sử dụng.

Ví dụ bên dưới là thiết lập cho một trang hồ sơ cá nhân.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?