Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Cài đặt Tawk.to Live Chat

Cài đặt Tawk.to Live Chat

Kích hoạt plugin Tawk.to Live Chat

Để có thể hiển thị chatbox Tawk.to chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của plugin Tawk.to Live Chat.

Vậy nên, việc đầu tiên chúng ta cần kích hoạt plugin Tawk.to Live Chat. Truy cập quản trị website > chọn Plugin

Kích hoạt Tawk.to Live Chat

Kết nối tài khoản Tawk.to với Plugin

Sau khi kích hoạt, chọn Cài đặt > Tawk.to để bắt đầu thiết lập

Sau đó đăng nhập vào tài khoản Tawk.to của bạn.

Lưu ý: Để Tawk.to hoạt động, bạn cần kích hoạt Cookies trên trình duyệt. Sau đây là hướng dẫn bật Cookies trên trình duyệt nếu trình duyệt của bạn chưa kích hoạt.

Chọn PropertyWidget bạn đã tạo trong tài khoản Tawk.to. Sau đó click Use selected widget để hoàn tất.

Thiết lập nâng cao Tawk.to

Chọn tab Visibility Options

Tại đây, nếu bạn muốn Tawk.to hiển thị tất cả các trang thì ngừng kích hoạt mục Exclude on specific url.

Nếu bạn muốn không hiển thị một số liên kết thì kích hoạt mục Exclude on specific url, sau đó dán các liên kết muốn chặn cách nhau giữa các liên kết bằng dấu phẩy (ví dụ ảnh dưới).

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?