Skip to content
 1. Home
 2. Docs
 3. Cài đặt nâng cao
 4. Cài đặt UpiCRM – Công cụ quản lý lead bất động sản

Cài đặt UpiCRM – Công cụ quản lý lead bất động sản

Kích hoạt plugin UpiCRM

Việc đầu tiên chúng ta cần kích hoạt plugin UpiCRM. Truy cập quản trị website > chọn Plugin

Kích hoạt UpiCRM – Lead Management and Contact Form DB for all forms.

Kết nối form Contact Form 7 với UpiCRM

Sau khi kích hoạt plugin thành công, chọn UPICRM > Data Types & Fields để bắt đầu kết nối Contact Form 7 với UPICRM.

Tại đây, chúng ta sẽ thấy UpiCRM get tên form đã tạo ở Contact Form 7. Nếu bẹn chưa biết cách tạo Contact Form 7 thì tìm hiểu tại đây nhé!

 • Form Field : Thể hiện các trường thông tin đã được tạo tại Contact Form 7
 • UPiCRM Field : Thể hiện các trường thông tin có thể kết nối từ các trường thuộc Contact Form 7

Cách để kết nối khá đơn giản, bạn chỉ cần lựa chọn thông tin từ UPiCRM tương ứng với Form Field là xong.

Ví dụ:

Ở Form Field trong hướng dẫn này có các trường

 • Họ tên của bạn : your-name
 • Email của bạn : your-email
 • Điện thoại của bạn : mobile

Vậy thì để lưu thông tin khách hàng nhập vào form trên vào UPiCRM thì ta chỉ cần chỉ định thông tin tương ứng như:

 • your-name : Name
 • your-email : Email
 • mobile : Phone number mobile

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?