Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Hướng dẫn chèn nội dung & code vào header/footer trên website

Hướng dẫn chèn nội dung & code vào header/footer trên website

Sau khi đăng nhập trang quản trị thành công. Bạn truy cập menu Tùy biến > Tùy biến

Chọn tiếp Code

Tại đây, bạn sẽ thấy có 2 menu để chèn nội dung & code trong Header / Footer.

Thêm code xong, click Đăng để hoàn tất

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?