Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Hướng dẫn thêm biểu mẫu kiểm tra hướng nhà dựa trên năm sinh và giới tính

Hướng dẫn thêm biểu mẫu kiểm tra hướng nhà dựa trên năm sinh và giới tính

Giúp khách hàng của bạn dễ dàng xem hướng xây nhà tốt nhất trước khi chọn mua dự án Bất động sản bất kì. Đội ngũ kỹ thuật Propage Network đã hoàn tất lập trình chức năng xem hướng nhà dựa trên năm sinh và giới tính.

Mô tả mã chức năng vào website

Chúng ta sẽ có 2 shortcode lần lượt là:

  • [shortcode__form_cunghuong] Shortcode hiển thị biểu mẫu điền họ tên, năm sinh, giới tính và nút kiểm tra kết quả
  • [shortcode__form_cunghuong_result] Shortcode hiển thị kết quả

Hướng dẫn thêm mã chức năng vào website

Đăng nhập website, truy cập vào thiết kế trang mà bạn muốn thêm chức năng này vào.

Kéo module văn bản vào page

Dán mã hiển thị biểu mẫu

Kết quả sau khi chèn

Tiếp theo, chúng ta sẽ chèn đoạn mã hiển thị kết quả sau khi click nút xem kết quả

Chúng ta kéo thêm 1 module văn bản nữa dùng để hiển thị kết quả

Kết quả sau khi kiểm tra

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?