Skip to content
 1. Home
 2. Docs
 3. Cài đặt nâng cao
 4. Hướng dẫn thêm nút gọi cho website

Hướng dẫn thêm nút gọi cho website

Để có thể giúp khách hàng có thể dễ dàng liên hệ với bạn thì trong bài này Propage sẽ hướng dẫn bạn cách thêm nút gọi rung rung vào website.

Trong bài viết này sẽ có hướng dẫn bằng video và văn bản. Các bạn có thể xem video hướng dẫn kết hợp với văn bản để hiểu rõ hơn về cách làm.

Video

Hướng dẫn văn bản và hình ảnh

Nút gọi có thể được hiển thị chỉ riêng các landing page được chỉ định hoặc hiển thị ở tất cả các trang lần lượt bằng cách chèn module này vào landing page được chỉ định hoặc chèn vào Footer.

Trường hợp thêm module nút gọi vào landing page được chỉ định

Truy cập trang landing page cần thêm module nút gọi và click chọn Thiết kế trang > [Tên Landing Page].

Ví dụ: Cần thêm nút gọi vào trang Giới thiệu thì truy cập vào trang giới thiệu, sau đó click chọn Thiết kế trang > Giới thiệu

Trường hợp thêm module nút gọi vào tất cả các trang trên website

Truy cập vào website, di chuột vào Thiết kế trang > Footer

Thực hiện thêm thiết lập module nút gọi

Tại trang thiết kế, click vào icon dấu + và click kéo module Ảnh vào vị trí trong trang.

Mẹo: Nên kéo vào vị trí trống trong trang để tránh trang bị dư 1 khoảng trắng

Sau đó thêm hình ảnh nút gọi vào.

Để có thể có được một ảnh nút gọi “rung rung” thì các bạn có thể lên Google Ảnh tìm kiếm từ khóa “call button gif”. Sau đó tải xuống ảnh có nền caro như ảnh dưới đây và thêm vào website ở module ảnh.

Thêm số điện thoại vào nút bằng cách đổi Link Type thành URL, sau đó nhập Link URL là tel:0968275320

Sau đó qua tab Nâng cao và thêm đoạn stickbutton vào ID và bottom-20 vào Class

Giải thích:

 • stickbutton sẽ giúp nút cố định ở vị trí mặc định là góc dưới bên trái
 • bottom-20 sẽ giúp tăng khoảng cách từ dưới trình duyệt web lên 20px.

Ngoài ra còn có các thuộc tính sau có thể thêm vào Class, mỗi thuộc tính được cách ra bằng 1 khoảng trắng

 • w-10 : Tăng kích thước nút gọi lên 80px
 • w-20 : Tăng kích thước nút gọi lên 90px
 • right : Chuyển nút gọi sang góc dưới bên phải
 • bottom-10 : Tăng khoảng cách từ dưới trình duyệt lên 10px
 • bottom-20 : Tăng khoảng cách từ dưới trình duyệt lên 20px
 • bottom-30 : Tăng khoảng cách từ dưới trình duyệt lên 30px
 • bottom-40 : Tăng khoảng cách từ dưới trình duyệt lên 40px
 • bottom-50 : Tăng khoảng cách từ dưới trình duyệt lên 50px
 • bottom-100 : Tăng khoảng cách từ dưới trình duyệt lên 110px
 • bottom-200 : Tăng khoảng cách từ dưới trình duyệt lên 220px

Ví dụ về cách thêm 3 class

Và đây là một kết quả sau khi thiết lập nút gọi sang góc dưới bên phải

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?