Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Hướng dẫn tùy chỉnh Javascript/CSS trên website

Hướng dẫn tùy chỉnh Javascript/CSS trên website

Sau khi đăng nhập trang quản trị thành công.

Thêm code JavaScript

Để thêm JS thì tại trang quản trị, click vào Tùy biến > Tùy biến

Chọn tiếp Code

Chọn Code JavaScript

Tại đây, bạn có thể thêm code JavaScript!

Thêm code xong, click Đăng để hoàn tất

Thêm code CSS

Để thêm code Css, các bạn truy cập vào thiết kế trang của trang cần thêm. Click tiếp vào tên trang, chọn Mã CSS & Javascript

Tại đây, bạn có thể thêm mã CSS vào.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?