Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Hướng dẫn xuất template đã lưu

Hướng dẫn xuất template đã lưu

Để xuất template đã lưu thành một file XML. Bạn truy cập quản trị website và click chọn Công cụ > Xuất ra.

Click chọn Template > Xuất được chọn. Chọn template bạn muốn xuất ra. Sau đó click Tải về tập tin được xuất ra

Website sẽ cho phép bạn tải file XML template này xuống máy tính.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?