Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Đăng ký & thanh toán
  4. Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Để sử dụng mã khuyến mãi, chúng ta có 2 cách tiện cho các bạn sử dụng.

Cách 1: Sử dụng liên kết khuyến mãi

Mã khuyến mãi được gửi đi bằng liên kết Propage cung cấp.

Ví dụ: Propage gửi cho bạn liên kết: https://propage.vn/register?coupon=makhuyenmaicuaban

Lúc này mã khuyến mãi là “makhuyenmaicuaban” đã được đính kèm vào sau đoạn “?coupon=”. Bạn chỉ cần click vào liên kết có chứa mã khuyến mãi này sau đó chọn gia hạn theo hàng quý > Click đăng ký ngay!

Cuối cùng, hoàn tất các thông tin đăng ký để hoàn thành!

Nếu bạn chưa biết cách đăng ký tài khoản thì truy cập vào hướng dẫn đăng ký tài khoản mới tại đây.

Cách 2: Nhập mã khuyến mãi

Tại chọn gói dịch vụ, các bạn chọn gia hạn Hàng Quý > Đăng ký ngay!

Tiếp đến bước đăng ký thông tin, các bạn nhập thông tin đăng ký và nhập mã khuyến mãi vào!

Vị trí nhập mã khuyến mãi được hiển thị tại bước cuối cùng của quy trình đăng ký tài khoản mới. Bạn truy cập Propage.vn, chọn đăng ký. Sau đó làm đến bước cuối, tích vào dòng “Bản có mã giảm giá?” và nhập mã khuyến mãi của bạn vào. Sau đó hoàn tất đăng ký.

Nếu bạn chưa biết cách đăng ký tài khoản thì truy cập vào hướng dẫn đăng ký tài khoản mới tại đây.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?