Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Đăng ký & thanh toán
  4. Hướng dẫn thanh toán bằng Paypal

Hướng dẫn thanh toán bằng Paypal

Để có thể thanh toán gói dịch vụ bằng phương thức thanh toán Paypal. Vào trong quản trị chọn menu Tài khoản > chọn gói dịch vụ cần thanh toán > click vào nút Paypal – Thẻ Master, Visa

Tại đây, bạn đăng nhập tài khoản Paypal. Nếu tài khoản Paypal của bạn có tiền thì hệ thống sẽ tự động trừ tiền trong ví Paypal của bạn. Nhưng nếu trong ví không có tiền thì hệ thống sẽ trừ tiền trong thẻ tín dụng / ghi nợ của bạn.

Click tiếp tục để hoàn tất thanh toán.

Trường hợp bạn chưa thêm thẻ tín dụng / ghi nợ thì click vào Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Nhập thông tin thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của bạn vào, sau đó click nút Thêm để hoàn tất.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?