Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. F.A.Q
  4. Tài khoản của tôi có tự động gia hạn hay không?

Tài khoản của tôi có tự động gia hạn hay không?

Trường hợp gia hạn tài khoản chỉ áp dụng với tài khoản mà bạn đang sử dụng gói dịch vụ trả phí của Propage. Bao gồm các gói sau:

  • Ngôi Sao
  • Biệt Đội

Có hai trường hợp xảy ra:

  • Dùng phương phức thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt: Tài khoản sẽ không tự động gia hạn.
  • Thanh toán bằng Paypal: Tài khoản sẽ tự động gia hạn, bạn có thể vào Paypal của mình hủy tự động thanh toán.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?