Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. F.A.Q
  4. Tôi có thể xóa website của tôi không?

Tôi có thể xóa website của tôi không?

Bạn hoàn toàn có thể xóa website của bạn bằng cách đăng nhập tài khoản của bạn vào website, sau đó truy cập vào liên kết xóa tài khoản như sau:

tenmiencuaban/wp-admin/ms-delete-site.php

Ví dụ: Tên miền của bạn là diaocabc.propage.vn hoặc diaocabc.com thì bạn truy cập đường dẫn: diaocabc.propage.vn/wp-admin/ms-delete-site.php hoặc diaocabc.com/wp-admin/ms-delete-site.php

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?