Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Pre-sale
  4. Sử dụng Propage network có giống như WordPress

Sử dụng Propage network có giống như WordPress

Điểm giống nhau

Nền tảng Propage Network được xây dựng dựa trên nền tảng WordPress. Vì vậy, Propage Network cũng sử dụng toàn bộ thư viện Plugin của WordPress để hỗ trợ người dùng xây dựng cho mình một website đầy đủ chức năng nhất.

Điểm khác nhau

Propage Network đã tối ưu tất cả giao diện website và cung cấp các công cụ giúp người dùng dễ dàng tùy biến nội dung trên landing page mà không cần cài đặt thêm bất cứ plugin nào khác.

Ngoài ra, Propage Network cung cấp hơn 350+ mẫu có sẵn, trong đó có các mẫu chuyên về Bất động sản. Propage Network đã nghiên cứu kĩ lưỡng về bố cục, cũng như nội dung để cho ra các mẫu giao diện bất động sản phù hợp với thị trường trong và ngoài nước.

Việc sử dụng mẫu có sẵn chỉ bằng một click và bạn có thể thay đổi nội dung trên mẫu có sẵn thành landing page riêng của bạn. Việc này chỉ mất từ 10-20 phút để hoàn thành.

Hơn nữa, Propage Network luôn luôn sử dụng các plugin bản quyền được thanh toán trực tiếp với các nhà cung cấp plugin nổi tiếng đảm bảo các plugin không có virus hay gây hại gì đến quá trình hoạt động website của bạn.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?