Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Pre-sale
  4. Sự khác biệt giữa phiên bản miễn phí và có trả phí

Sự khác biệt giữa phiên bản miễn phí và có trả phí

Chúng tôi thấu hiểu được sự khó khăn của bạn khi mới bắt đầu với một nền tảng. Vì vậy chúng tôi cung cấp một phiên bản miễn phí để các bạn có thể dùng thử và trải nghiệm các tính năng tuyệt vời sẵn có trên Propage network.

Tuy nhiên, để đảm bảo được sự vận hành lâu dài chúng tôi cần thu phí các tính năng tiện ích để đảm bảo duy trì hoạt động.

Bảng so sánh tại liên kết sau đây cho thấy sự khác biệt giữa các phiên bản miễn phí và có trả phí.

Bảng giá dịch vụ

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?