Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Pre-sale
  4. Tôi có thể cài thêm các Plugin mới vào trong website của tôi

Tôi có thể cài thêm các Plugin mới vào trong website của tôi

Để có thể cài thêm plugin ngoài các plugin Propage Network cung cấp. Bạn vui lòng gửi ticket về Propage để được hỗ trợ.

Quá trình duyệt cài đặt Plugin như sau:

  1. Propage nhận tên plugin hoặc plugin quý khách gửi.
  2. Propage kiểm tra nguồn plugin xem có chứa mã độc hay không.
  3. Nếu không chứa mã độc thì sẽ được cài đặt riêng cho website của quý khách.

Xin cảm ơn!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?