Propage - Đăng ký

Miễn phí

Miễn phí!

Thích hợp các chiến binh tập sự 


 • -
 • -
 • 1 Site
 • 200MB Disk Space
 • 10,000 Visits/tháng
 • 1 người dùng
 • Hạn chế mẫu website
 • Miễn phí tên miền con *.propage.vn
 • Miễn phí SSL Comodo
Quyền lợi tốt

Ngôi sao

$ 0.0 /tháng

Dành riêng cho các chiến binh best-seller 


 • $ 29.9, thanh toán mỗi 3 tháng
 • $ 89.9, thanh toán mỗi năm
 • 3 Sites
 • 5GB Disk Space
 • Không giới hạn Visits/tháng
 • 1 người dùng
 • Không giới hạn mẫu website, mẫu mới hàng tuần
 • Sử dụng tên miền riêng
 • Miễn phí SSL Let's Encrypt

Biệt đội

$ 0.0 /tháng

Đặc quyền của đội nhóm 


 • $ 74.9, thanh toán mỗi 3 tháng
 • $ 219.9, thanh toán mỗi năm
 • 10 Sites
 • 50GB Disk Space
 • Không giới hạn Visits/tháng
 • 10 người dùng chung
 • Không giới hạn mẫu website, mẫu mới hàng tuần
 • Sử dụng tên miền riêng
 • Miễn phí SSL Let's Encrypt
 1. Chọn gói
 2. Tài khoản
 3. Trang web